O vodi

Koji su pokazatelji kakvoće vode?

Pokazatelji kakvoće su fizikalni, kemijski te biloški. Fizikalni se odnose na boju, miris, okus, mutnoću itd. Kemijski pokazatelji su ukupno otopljene tvari, tvrdoća, kovine, organske tvari. Biološka kakvoća odnosi se na mikrobiološke pokazatelje i s time vezan stupanj otrovnosti vode.

Zašto se kaže da je voda „izvor života“?

70% tijela sastoji se od vode. Voda vrši transport i razmjenu tvari u organizmu i time ga čisti. Voda apsorbira udarce i štiti naše organe. Podmazuje zglobove, te iz bubrega ispire toksične sastojke. Regulira stolicu i temperaturu organizma. Dio je naše krvi, znoja, suza, sline…

Koji su najčešći uzroci onečišćenja pitke vode?

Otpadne vode naselja tj. kanalizacije i odlagališta otpada, koja se nepročišćena ispušta u podzemne ili površinske vode. Intenzivna poljoprivreda. Otpadne vode prometnica mineralnim uljima. Kisele kiše, te korištenje kemikalija u procesu obrade vode.