Kontakt

Voda i zrak d.o.o.
Mihanovićeva 16
51000 Rijeka
Hrvatska
OIB 71449397290
Tel: 051 403 202
E-mail: vodaizrak@aquapur.hr
www.aquapur.hr
Žiro računi:
ZAGREBAČKA BANKA 2360000-1102172239

Kontaktirajte nas