Erie automatska filtracija

automatska-filtracija

Kod automatskih filtera nema izmjene uložaka. Rješavaju širok spektar osnovnih onečišćenja u vodi. Predviđen vijek trajanja smjese je do 10 godina. Namijenjeni su za srednje do puno onečišćene vode.