AQ JUMBO serija

AQ-JUMBO

Karakterizira ih sklop kučište + uložak. Uglavnom koristimo sedimentne filtere i filtere aktivnog ugljena (ugljene filtere) u kompletu. Rješavaju širok spektar osnovnih onečišćenja u vodi. Namijenjeni su za malo do srednje onečišćene vode.