Jamstvena izjava

AQ-100 slim

Aparat za vodu za pročišćavanje vode

JAMSTVO VRIJEDI 60 MJESECI (5 godina) 

 • Jamstvo vrijedi isključivo uz redovno servisiranje sustava od strane ovlaštenog Aquapur servisera i to najkasnije svakih 6-12 mjeseci ovisno o lokalitetu gdje se aparat ugrađuje. Cijena redovnog servisa je u skladu s važećim cijenikom Aquapura.
 • Bez jamstvenog lista ne mogu se ostvariti prava iz jamstva (duplikat jamstvenog lista se ne izdaje)
 • Sustav će besprijekorno funkcionirati ukoliko bude redovno servisiran od strane ovlaštenog servisera i korišten u skladu s uputama za uporabu
 • Jamstvo podrazumijeva dovođenje u funkciju, a ne zamjenu novim sustavom ili dijelom
 • Ukoliko se sustav ne osposobi za funkciju u roku od 55 dana, nefunkcionalni dio sustava biti će zamijenjen novim
 • Zbog utjecaja više sile, rok iz točke 5. može biti dulji
 • U slučaju da popravak unutar jamstvenog roka traje više od 15 dana, računajući od dana prijave kvara, jamstveni rok se produljuje za onoliko dana koliko je trajao popravak
 • Ustanovi li naše stručno osoblje ispravan rad sustava, kupac sam snosi troškove koji su nastali neopravdanom prijavom kvara
 • Voda i zrak d.o.o. će osigurati raspoloživost rezervnih dijelova i potrošnog materijala u skladu s važećim zakonskim propisima

 UVJETI JAMSTVA:

 1. U razdoblju od 60 mjeseci proizvođač će zamijeniti ili popraviti bilo koji dio Aquapur sustava za pročišćavanje vode, za koji se utvrdi da ima funkcionalne nedostatke zbog lošeg materijala ili načina proizvodnje.
  • Ulošci predfiltera, naknadnog filtera, mineralizatora i UV lampe su potrošni materijal i nisu obuhvaćeni ovim jamstvom, već se izmjenjuju u redovnim servisnim intervalima i to najkasnije svakih 6-12 mjeseci ovisno o lokalitetu gdje se aparat ugrađuje. Cijena redovnog servisa i ostalih uložaka je u skladu s važećim cijenikom Aquapura.
  • RO membrana (polupropusna membrana) ima jamstvo u trajanju od 18 mjeseci isključivo uz redovno servisiranje sustava od strane ovlaštenog Aquapur servisera.
 2. Da bi ostvarili prava iz jamstva, potrebno je obavijest o nastalom oštećenju pismeno dostaviti poduzeću Voda i zrak d.o.o., najkasnije u roku 10 dana od dana otkrića oštećenja
 3. Oštećenje na bilo kojem dijelu Aquapur sustava za pročišćavanje vode zbog krive uporabe, krive primjene, zanemarivanja, prepravaka, oštećenja prouzročenih radovima na vodo-instalacijama (npr. ulazak zemlje, pijeska, čestica ugljena koje su posljedica požara, varilačkog otpada i sl. u sustav i začepljenje sustava), kontinuirano prisutnog taloga zemlje ili prljavštine, oštećenja nastalih toplom ili vrućom vodom, zaleđivanjem, poplavom, vatrom, udarom groma ili višom silom nije pokriveno ovim jamstvom
 4. Jamstvo ne vrijedi niti u slijedećim slučajevima:
  • Temperatura vode koja ulazi u sustav je veća od 30°C
  • Sustav nije spojen na mikrobiološki ispravnu vodu ili je sadržaj klora veći od 0,5 mg/l
  • Tlak vode na ulazu u sustav manji je od 2,5 ili veći od 5,9 bar-a
  • U sustav sa AQ pumpom ne dolazi dovoljna količina vode iz vodovoda
  • Ukupna količina otopljenih krutih tvari (TDS) u vodi je veća od 1000 ppm (npr. prilikom ulaska u sustav ostataka zemlje iz cijevi nakon radova)
  • Kupac nepravilnim rukovanjem sam prouzroči kvar na sustavu (npr. ne zatvori sustav prilikom radova na vodo-instalacijama i time omogući ulaz zemlje, pijeska i raznih drugih nečistoća u sustav ili začepi odvodnu cijev iz sustava masnoćom i drugim otpadom iz sudopera)
  • Kupac priključi sustav na električni napon koji je viši od propisanog za uporabu (navedenog u uputama za uporabu, odnosno na sustavu)
  • Neovlaštena osoba otvori ili servisira sustav
  • Kupac koristi potrošni materijal ili rezervne dijelove koji nisu originalni
  • Kupac koristi sustav bez bilo kojeg dijela u jednoj od faza filtriranja ili koristi filtere nakon istjeka roka uporabe
 5. Jamstvo ne pokriva eventualne štete u okruženju sustava, nastale zbog propuštanja vode iz sustav
 6. Jamstvo ne pokriva eventualne povećane troškove za vodu nastale zbog povećane potrošnje vode uslijed neispravnog rada Aquapur uređaja.